Monokristalin Fotovoltaik (PV)

Tek tip kristal olan zincirleme tek tip tek düzenekli kristall olan yapı taşları (atom, iyon veya moleküller) kafes şeklinde makroskobik kristal oluştururlar. Bu tip yapı, tek ve çok tipli kristaller arasındaki yegane farktır.
Kimyasal Elementler
Tek tip kristaller (silisyum) yarı iletken endüstrisinde wafer üretmede kullanılır. Bu tip kristaller Czohralski veya kısmı eritme yöntemiyle üretilirler.
Kimyasal Bilesikler
Galyumarsenid ve lityumniyobat gibi tek tip kristaller, basit alaşımlar olduklarından elektronikde ve kimyasal elementler olarak sıkça kullanılırlar. Kimyasal bilesiklerin yapısal tanımlamalarında X-, nötron- veya senkrorotron-ışınlarında sıkça kullanılırlar. Diğer bir değişle moleküller içinde atom düzeneği ve diğer bileşkenlerin uzunluklarını kesin belirtmede de kullanılır. Burada kullanılan kristaller genelde bir milimetreden küçüktür.

Monokristal Plaka Kristal Ebatları

Monokristalin solar hücre ebadları üreticiye göre değistiği gibi: azami 156 x 156 mm dir. Enerji birimi kuşkusuz kristalin alanıyla doğru orantılıdır. Elektrik enerjisinin nerede,nasıl ve hangi amaçlı kullanılacağı, ebatların hesaplanmasında önemli faktördür. Örneğin güneş enerji destekli çalışan enerji tüketimi cok az olan saat veya hesap makınalarında bir kaç milimetrelik ölçü yeterliyken, elektrik enerji tüketimi daha fazla olan bir başka cihazda, ebatlar buna oranla daha fazladır. Elektrik verimliliği de üretim kalitesine bağlıdır. Takriben laboratuvar değeri %14 - %17 arasında değişir. Yüksek verimlili hücrelerin değeri %21 lere kadar çıkabilir.

Kullanım Alanları

Solar fotovoltajin kullanıldığı her yerde kullanılabilen monokristaller, silisyum(Si) ve bileşenlerinden oluşmaktadır. Monokristalerin üretimi polikristallerden(cok tip kristal) daha pahalı olduğundan, polikristallere nazaran daha fazla randıman verebilirler.
Elektrik enerjisi üretiminde de çokça kullanılan polikristaller, üretiminde uygulanılan teknik değerlerinden ötürü, monokristal kadar iyi olabilirler. Elektrik enerjisi üretmek üzere modül seçilirken, mono- veya polikristal ayırımı yerine, teknik ederlerini göz önünde bulundurmak önem arz eder. Sürekli yüksek seviyede elektrik enerjisi elde edilmesinin koşulları, sadece güç değerinden değil, ışın yansıma değerinden de değerlendirilir. Her ne kadar monokristaller polikristallere göre fazla enerji sağlasalar da, Monokristallerin üretiminde harcanan elekreik enerjisi, polikristallere harcanandan daha fazladır.